ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 07. SEPTEMBER 2012 - SIST ENDRET 07. MARS 2022
Nordmenn som utvandret mellom 1960 og 1975 får en jobb gjøre for å beholde sitt norske statsborgerskap. Foto: aftabSheikh.

Norske utvandrere risikerer å få ukjent statsborgerskap

Skattedirektoratet har bestemt at statsborgerskapet skal endres fra ”norsk” til ”ukjent” i det sentrale folkeregisteret for personer som utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975.

ANNONSE

Dette gjelder bare personer som ikke har vært registrert med bosted i Norge siden de utvandret, meddeler Skattedirektoratet. Beslutningen ble satt i verk i august.

Ambassaden må kontaktes

Dette skaper en del ekstra arbeid for de som havner i denne kategorien.

Direktoratet ber disse om å kontakte ambassaden før de søker om nytt pass.

Mye må dokumenteres

Hvis det viser seg at du ikke lenger er registrert som norsk i folkeregisteret, må ambassaden ta saken opp med Skattedirektoratet. Du blir da nødt til å legge fram en hel del informasjon:

  • Kopi av gammelt norsk pass
  • Opplysning om foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Hvis du ikke har et gammelt norsk pass, må du i tillegg dokumentere:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Fødested
  • Foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Hvis du bor i et annet nordisk land, må du legge fram en utskrift fra landets folkeregister. Denne skal vise statsborgerskapet og når du innvandret til landet.
 
 Kopi av fødselsattest eller familiebok bør legges frem hvis du er født i utlandet..

Ambassaden vil ha avklart statsborgerskap

Ambassaden kommer også til å be deg om dokumenterte opplysninger om annet statsborgerskap.

Du vil bli bedt om å avklare om du har fått det utenlandske statsborgerskapet ved å søke på det eller gjennom samtykke på andre måter.

Hvis Skattedirektoratet kommer fram til at det norske statsborgerskapet er tapt i henhold til tapsregelen i den tidligere statsborgerloven, vil statsborgerskapet bli korrigert i folkeregisteret.

Avklaring av statsborgerskapet kan ta noen uker, ifølge Skattedirektoratet.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER