ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 23. FEBRUAR 2021
Slik presenterer folkeplattformen seg på Facebook. Foto: Somos Red

Ny plattform til støtte for immigranter startet på Kanariøyene

Folkeplattformen Somos Red er opprettet som en reaksjon på at immigranter nektes å forlate Kanariøyene, uverdige boforhold, og mangel på hjelp.

ANNONSE

En Facebook-side for plattformen som ble opprettet 18. februar, har i skrivende stund allerede cirka 900 følgere.

Over 100 grupper, foreninger og individer har besluttet å organisere seg i Somos Red i lys av den vanskelige situasjonen mange mennesker som har ankommet fra Afrika befinner seg i, kunngjøres det.

I kunngjøringen står det at plattformen er solidariske med mennesker som er i bevegelse.

Det vises til at mennesker har tatt sjansen på å krysset over fra Afrika til Kanariøyene for å finne et bedre liv for seg og sin familie.

Dette i flukt fra væpnede konflikter, forfølgelse, effektene av klimaendringene, eller uttømming av ressurser i deres opprinnelsesområder.

De fleste ønsker å reise videre til det europeiske kontinentet, blir det påpekt.

Det rettes kritikk mot improvisering, mangel på koordinering og dårlig håndtering i førstemottaket på Kanariøyene de siste månedene.

Dette utsetter immigrantene for systematiske brudd på deres rettigheter, står det i kunngjøringen.

Somos Red viser til at internasjonale organisasjoner, slik som Human Rights Watch og flyktninghjelpen i Spania (CEAR), har fordømt overfylte mottak og de uhygieniske forholdene som migranter har lidd under.

Dessuten at de ved flere anledninger ikke har fått den juridiske hjelpen de har krav på.

Den institusjonelle avgjørelsen med å blokkere for reising videre til fastlandet for tusenvis av migranter, har skapt en vanskelig situasjon, understrekes det.

Somos Red anslår at cirka 100 migranter har forlatt de midlertidige mottaksleirene som nylig er etablert i frykt for å bli deportert.

Disse bor på gaten og forsøker å skaffe mat og ly, og gjemme seg for politiet.

De behøver hjelp, og bør få juridisk rådgivning om sine rettigheter til fri bevegelse, og få flytte tilbake til mottakene uten frykt for deportasjon, blir det slått fast.

Somos Red ønsker å bidra til å løse opp den blokkerte situasjonen, og gi immigrantene den retten de har til å bevege seg fritt i Schengen-området.

Det rettes krav om at den spanske regjeringen, som har ansvaret for migrantene, fjerner blokkeringen på lufthavner og båthavner for migranter, slik at de kan reise.

Dessuten bes den kanariske regjeringen om å kreve av den spanske regjeringen at de innfrir loven, og fjerner blokkeringen. om

Gran Canias president, Anronio Morales, peker i sin blogg på den samme problematikken som Somos Red.

Han viser også til at den nye migrasjonsavtalen som det er utformet forslag til i EU, vil militarisere grenseområdene, og gjøre Kanariøyene til et fengsel for asylsøkere.

Dette fordi forslaget innebærer at migrantene må oppholde seg i området hvor de krysser grensen til saksbehandlingen er ferdig, og det kan ta flere måneder.

Et slikt system vil fyre oppunder fremmedhat og politiske krefter som utnytter hate til sin fordel, påpeker han.

Han  viser også til bilder som er spredd av uverdige forhold ved flere av de midlertidige mottaksleirene som er opprettet på Gran Canaria og Tenerife.

Flyktninger og andre migranter som bor i mottakene har den siste tiden aksjonert fredelig flere ganger på ulike måter for å få reise videre fra Kanariøyene.

Det har også vært situasjoner med uro og vold ved et noen av mottakene hvor usikkerhet, boforholdene og hets fra grupper av den lokale befolkningen, har økt stressnivået og frustrasjonen.

Les også

Røde Kors-arbeidere trakasseres av rasister på Gran Canaria

God oppslutning om opprop mot rasisme i Las Palmas

Kraftig nedgang i båtflyktninger som ankommer Kanariøyene

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER